„Našim jediným životním cílem je znovu objevit kým opravdu jsme. Najít naši vlastní Přirozenost, kterou je Blaženost a Láska.“