Co je to Šaktipát?

 

Šaktipát je technika starobylé tradice Siddha Jógy, o které se již zmiňují starověké védy.

V doslovném překladu Šaktipát znamená "sestoupení energie". Ve skutečnosti se však jedná o probuzení vlastního vnitřního Vědomí, které se uskuteční prostřednictvím Siddha Mistra.

Toto vnitřní Vědomí, Energie nazývána též Šakti, je prazákladní silou, která stojí za stvořením celého Vesmíru a veškerého života. Její tvořivá síla sídlí všude a ve všem. V běžném životě si však její přítomnosti většinou nejsme vědomi, protože jsme pohlceni hrou vnějšího světa a svou pozornost směřujeme směrem ven.

Skrze zasvěcení Šaktipát je tato pozornost obrácena směrem dovnitř a Síla Šakti započne očistný proces na všech úrovních naší bytosti. Postupně pročisťuje energetické kanály těla a zbavuje nás nashromážděných "samskár"  (= nasbírané dojmy, vzorce z vnějšího světa, emoce jako strach, hněv, žárlivost, závist...) a vede nás na cestě k objevení své vlastní Pravé Podstaty. Touto podstatou a naši vlastní přirozeností je Blaženost, Mír a Láska.

Činnost Šakti se během meditační praxe projevuje skrze "krije", očistné techniky, které se mohou odehrávat na různých úrovních : fyzické, mentální, emocionální a duchovní. Šakti se snaží uvolnit samskáry pomocí různých nástrojů (např. ásany - jógové pozice, mantry, pránájámu - dechové techniky, mudry - jógická gesta rukou), nebo pomocí energetických vjemů a emočních projevů, které přicházejí spontánně a individuálně podle potřeb a možností jedince.

Celý tento proces je řízen Šakti, všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomnou silou, která má jediný cíl: dovést nás k osvícení.

Tento proces je zcela bezpečný - je postaven na vědeckém základu a je velmi systematický.

 

 

Rudolf Skarnitzl o Šakti

„Božská síla Šakti je silou našeho pravého Já. Je prvním hybatelem všech sil v bytostech. Když se rozvine a začne se v člověku hýbat, vybudí v něm uvědomování. Proto se považuje za původ a zdroj uvědomování, porozumění a poznání.“